Bài đăng

Nghiên cứu dạy và học Tiếng Pháp du lich tại khoa Ngôn ngữ và văn hóa Pháp – Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của loài hải miên Smenospongia cerebriformis Duchassaing & Michelotti, 1864.: Luận án TS. Khoa học vật chất: 624401

Nghiên cứu định lượng một số hoạt chất trong thuốc kháng sinh bằng phương pháp phổ hồng ngoại kết hợp với thuật toán hồi quy đa biến: Luận án TS. Khoa học vật chất: 624401

Lai ghép mạng nơron Hopfield và giải thuật di truyền giải bài toán tối ưu ràng buộc : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 1.01.10

Tối ưu việc sinh giả thiết bằng giải thuật học L* cho kiểm chứng từng phần phần mềm dựa trên thành phần : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 01

A survey research on freshmen’s perceptions of the importance of pronunciation and their difficulties in learning English pronounciation = nghiên cứu điều tra khảo sát nhận thức của sinh viên năm thứ nhất về tầm quan trọng của phát âm và khó khăn của họ khi học phát âm tiếng Anh. M.A. Thesis. Linguistics: 601401