Bài đăng

Xây dựng quy trình bảo đảm an toàn thông tin theo chuẩn ISO27001 cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam: Luận văn ThS. Máy tính: 60 48 01

Điều khiển thông lượng đồng đều cho người dùng trong hệ thống Massive MIMO: Luận văn ThS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: 605202

Đánh giá ảnh hưởng của kênh fading đối với điều chế không gian: Luận văn ThS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: 605202

Nghiên cứu và phát triển ứng dụng Java Card

Biện pháp quản lý công tác xã hội hóa giáo dục trường Mầm non Hai Bà Trưng thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam trong giai đoạn hiện nay. Luận văn ThS. Quản lý giáo dục: 60140114

Phát triển năng lực vận dụng kiến thức thông qua dạy học bài tập thực tiễn chương Nitơ- photpho hóa học 11 trung học phổ thông. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học: 60140111