Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một, 2017

Pháp luật về các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng ở Việt Nam và một số nước trên thế giới

Giáo trình Marketing quốc tế

Kĩ thuật điện tử số

Bệnh học nội khoa. Tập 2

Nguyên lý kế toán (lý thuyết, bài tập và bài giảng)

Một số giải pháp về phát triển nguồn nhân lực nghành CNTT tại Việt Nam: Luận văn ThS Quản lý Hệ Thống Thông Tin: 6048010

Xây dựng quy trình bảo đảm an toàn thông tin theo chuẩn ISO27001 cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam: Luận văn ThS. Máy tính: 60 48 01

Điều khiển thông lượng đồng đều cho người dùng trong hệ thống Massive MIMO: Luận văn ThS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: 605202

Đánh giá ảnh hưởng của kênh fading đối với điều chế không gian: Luận văn ThS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: 605202

Nghiên cứu và phát triển ứng dụng Java Card

Biện pháp quản lý công tác xã hội hóa giáo dục trường Mầm non Hai Bà Trưng thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam trong giai đoạn hiện nay. Luận văn ThS. Quản lý giáo dục: 60140114

Phát triển năng lực vận dụng kiến thức thông qua dạy học bài tập thực tiễn chương Nitơ- photpho hóa học 11 trung học phổ thông. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học: 60140111

Phát triển đội ngũ giáo viên Trường THCS chất lượng cao Hải Hậu, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học bài tập phần sắt và hợp chất của sắt lớp 12 nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THPT không chuyên. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Bộ môn Hóa học): 60140111

Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN

Application of mathematics models in short - term investment decisions : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 04

Bản khóa luận là một phần bắt buộc trong chương trình đào tạo thạc sỹ quản trị kinh doanh quốc tế

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Bắc Hà Nội

Chiến lược phát triển lĩnh vực kinh doanh xăng dầu của Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 05

Một số giải pháp xây dựng cơ cấu tổ chức nhân sự các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện Bắc Ninh: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 05